Ricerca
Förfrågan
 
2012082716201819201203061024342820120827162019132012030610243561201208271620196320120306102435420120827162019920120306102437652012082716233136201203061024366620120827162020802012082716202055
Articolo precedente Visualizza la lista

Micro Justering System för stansmaskiner

Numero dell'articolo SFIX
Descrizione
Dillo a un amico

 Micro Justering System för stansmaskiner
Vi kan konvertera nästan alla stansmaskiner för att använda tunn plåt vid stansning. Vi erb-
juder en billigare version med fasta stift anpassad positionering, och vi erbjuder ett professio-
nellt system (bilden) som gör det möjligt att justera tunna plåtar i X-och Y-led för att ga-
rantera optimal centrering av bigarna i stansen mot kanalen i eller på den tunna plåten.

Artikel nummer
SFIX

La tua informazione
Nome
Smalto
Inviare a
Nome
Smalto
Osservazione